Alternatief voor de wervelplank ?
Langdurig gebruik van een wervelplank (long spine board) is niet zonder gevaren. Reeds na 2 uur kan decubitus graad IV optreden. Het is daarom wenselijk de patiënt zo snel mogelijk van de wervelplank af te halen. Omdat in deze fase letsels aan de (hals)wervelkolom nog niet zijn uitgesloten blijft de fixatie van de patiënt ook op het zachtere Traumatras gehandhaafd.

Hard of zacht ?
Er is een relatie tussen decubitus en het gebruik van een harde wervelplank. Steeds meer ziekenhuizen en traumacentra onderschrijven dit. Decubituspreventie begint in de vroegst mogelijke fase. Met de komst van het zachte Traumatras is fixatie van de wervelkolom én het voorkomen van decubitus op een verantwoorde wijze mogelijk geworden.